Du lịchGiải tríGiáo dụcHmong_MediaKinh tếLịch sử Dân tộcNewsSự kiệnTrang PhụcVăn hóa - Phong tục

Qhia Kev Vam Meej Rau Hmoob

Qhia Kev Vam Meej Rau Hmoob Nyab Laj

Zoo siab rau sawv daws hnub ni Kuv yuav los tham los qhia rau sawv daws paub vim lis cas peb lub neej tsis xws luag.

Lub tswv yim.
Peb Hmoob ib txwm nyob rau pem toj siab, tsis tag li peb tseem nyob puas pem tej roob siab, lub neej ua liaj ua teb, ib xyoo tsaus txau noj ncav ib xyoo xwb, yog li ntawg peb tej tub ntxhais niam txiv tso mus kawm ntaub kawm ntawv los tsis muaj siab kawm, vim lub tswv yim me es ho khia los tsev ua liaj ua teb, ib txhia ces tsev kawm ntawv nyob deb ua rau niam txiv twb tsis pub mus kwam, vim tsis muaj nyiaj thiab tsis muaj neeg pab niam txiv ua teb, thiab txeem yuav poj niam, yuav txiv thaum me me tseem 15, 16 xyoo, thaum ntawg tseem ua tsis tau taug txiv, tsis tau taug niam los me nyuam ho yuav noj, lub tswv yim cia mus ua yam dab tsis kom tau nyiaj los twb tsis paub, tsuas yog khwv ua liaj ua teb, yug qaib, dev, npua xwb, me nyuam los yug coob thiab…. pheej ua li ntaws ib tiam los mus dau ib tiam. Es peb Hmoob lub neej thiaj tsis vam meej xws luag.
Peb Hmoob Lub Neej Nyob Toj Siab – Duab: Internet
Txoj kev xa deb thiab dav.  
Lis tej kev tham tag los saum theem tim 1, tau ntau tiam los peb lub neej tsuas yog kiv ncig uaj liaj ua teb xwb. Theem no Kuv yuav muab coj los xa thiab feeb, cia peb yuav ua zaj tsws, teev tws kom peb lub neej thiaj vam meej xwg luag.
Teev tim  1.
Peb yuav tsum tso me tub me nyuam mus kawm ntawv thiaj yog lub qhov rooj qhib pom mus deb mus dav lawm ya tom ntej.
Teev tim 2.
Peb yuav mus kawm lwm heev neeg lis kev uaj noj ua haug los mus ua peb li nws thiaj yog txoj kev dav, txoj kev mus deb pab rau peb lub neej sawv
Teev tim 3.
Peb yuav muab txoj kev ua txij ua nkawm los zais rau hauv siab cia peb mus nrhiav nyiaj kom tau ntau ntau tso peb mam yuav po niamj, yuav vauv.
Teev tim 4.
Peb yuav ua tsum xaum neeg zoo tsis quav yeeb, quav cawv, niam txiv sib hlub cia xav rau me tub, me nyuam lub neej vam meej. Yog leej tws muaj tau 4 teev no cev nws muaj tau lub neej zoo lawm, thov ua tsaug thiab pab zoo siab.
Lub Neej Xyeem Fwj – Duab: Vu Thien
Kav ua kom tau qhov yus nyiam.
Li sawv daws twb saib tag theem 1 thiab theem 2.  Theem no tseem ceeb heev rau leej tws xa tau ua ib tus neeg muaj hwj chim loj thiab nplua nuj. Peb ua neeg nyob leej tws twb xav tau kom yus lub neej zoo, muaj nyiaj, kuv ntseeg hais tias peb feem coob yeej ua tau lawm. Tiam sis cas peb hos tsis xav cia ib xyoo peb yuav khwv kom tau 1000$, los 5000$, 10.000$ ….(ntau tshaj thiab). Puas yuav muaj leej tws kav ua kom tau? No nws zoo ib yam li tej yam peb ceem hnub ua thiab xwb tiam sis qhov ntawm no kuv yuav muab piv txwv los hais rau sawv daws paub. Piv txwv: Ib tus neeg nws yuav 1 tus nyuj 1000$ los yug, yug tau ib xyoo nws muab tus nyuj ntaw muag 2000$. Nws muab 2000$ ntaw rov mus yuav 2 tus nyuj ib tus 1000$ los yug, txog xyoo tim 3 nws muag 2 tus nyuj tau 4000$. Nws rov muab 4000$ ntaw mus yuav 4 tus nyuj los yug, tag xyoo nws muag 4 tus nyuj ntaw tau 80000$, … Yog lis nws muab peev nyiaj 1000$ khwv 4 xyoo nws tau 8000$ tuam peev.
Kev sib txawv thiab hloov tshiab – Duab: Paj Yaj

Nej muab txoj cev ua noj nis mus ua rau yug tej hauj lwm ces kuv yuav ntseeg tau hais tiag peb yeej yuav vam veej sai xwb. Kuv hais li xwb paub sawv daws twb xa tau thiab kav ua tau ces yeej yuav ua tau xwb.  Kuv twb tham ntev lawm thiab thiab peb mam ntsib dua Blog tawm tshiab. Thiab yog nej pom zoo thov Share mus rau sawv daws tau paub. Ua tsaug

Admin (Ntawv: 3Hmoob+) HmongVietnamese #3Hmoob #Hmong #Hmoob

Chia sẻ ngay

About Author

Comment here