3Hmoob+

3Hmoob+ là gì? [3] (Peb) là số nhiều trong ngôn ngữ Hmong đại diện cho một cộng đồng hay một tập hợp. [Hmoob] là tên Dân tộc Hmong viết bằng chữ Hmong. Do hai từ (Peb Hmoob) hơn dài nên người phát triển lấy thành 3Hmoob. Còn [+] là hướng đến tất cả những gì có trong cuộc sống người Hmong. Và Logo cũng dựa trên ý nghĩa 3Hmoob+, lấy 3Hmoob+ xếp lại thành một hình tròn kiểu hai người (H) đang trao một cái gì đó hay đang bắt tay, ở giữa có hình trái tim tượng trưng cho sự đoàn kết và yêu thương. Logo có hai màu  xanh và màu đỏ, Màu xanh là tượng trưng cho nội bộ (Trong) dân tộc về Văn hóa, Phong tục, …   Màu đỏ tượng trưng cho xã hội (Ngoài). Tại sao lại lấy màu đỏ tượng trưng cho bên ngoài bởi vì trong Văn hóa Phong tục hay rất nhiều cái khác người ngoài sẽ rất ít hiểu về văn hóa của người trong cuộc. Nếu Ngoài muốn hiểu được chắc chắn phải cần Trong giải thích cho hoặc tìm hiểu sâu về Trong. 

“3Hmoob.net (3Hmoob+) là một Trang Website Cổng tổng hợp, website sinh ra với mục tiêu phát triển hệ thống điện tử tổng hợp trong mọi lĩnh vực về Cộng đồng Dân tộc Hmong. Mọi hoạt động nhằm kết nối Lưu trữ Văn hóa, Giải trí, phát triển Kinh doanh – Dịch vụ, Giáo dục – Sức khỏe và Truyền thông – Quảng bá. Web cung cấp thông tin và tiếp nhận thông tin cũng như đưa ra một cách nhìn tổng quan, chính xác nhất về Văn hóa, Phong tục, Cuộc sống người Hmong.”

Mục tiêu cụ thể Website mong muốn đạt được trong thời gian 2 năm 2021 và 2022 là, là một nơi cung cấp đầy đủ thông tin Văn hóa, Phong tục uy tín và đa chiều chính xác cho người đọc. Kết nối phát triển hệ thống Giải trí, Dịch vụ và Quảng bá văn hóa, Sản phẩm đến với thế giới. Xây dựng một Cộng đồng Network văn minh, đoàn kết, có tâm, có tầm, có tài và cùng 3Hmoob hướng tới xây dựng một mạng xã hội an toàn thịnh vượng.

3Hmoob+ hy vọng và rất mong muốn có sự tham gia từ quý cộng đồng Cá nhân, Doanh nghiệp, Cơ quan, Tổ chức cùng phát triển.

Website nhận thông tin từ hai chiều Cộng đồng và Xã hội.  Hệ thống Cộng đồng mạng xã hội Web 3Hmoob+ người dùng đăng ký tham gia miễn phí và bảo mật an toàn, kết nối mạng xã hội không phân biệt dân tộc, quốc gia. Về Trung tâm Thương mại, Du lịch, Giảng dạy và Sức khỏe cũng như nhóm Biên tập Thông tin Văn hóa phục vụ cộng đồng. Nếu ai muốn trở thành một trong những người trên thì tham gia bằng cách đăng ký một tài khoản người dùng miễn phí trên website 3Hmoob+ này rồi liên hệ cho người dùng Admin sẽ xét duyệt lên bậc thành viên người dùng có chức năng phù hợp cho công việc.

Người phát triển Cộng đồng 3Hmoob+ “Mua Mí Dính” – Mọi thông tin để trở thành Đối tác hay quảng cáo xin gửi về info@3hmoob.net – [3Hmoob+] Xin trân trọng cảm ơn.

Đối tác