TRUNG TÂM GIÁO DỤC DÂN TỘC H’MÔNG

Chào mừng bạn đến với Trang Giáo dục và Huấn luyện trong website 3Hmoob. Đây là trang đào tạo Tiếng, Văn hóa, Phong tục và huấn luyện kỹ năng sống, làm giàu, …

Học Tiếng H’mông

 • Lớp học cho trẻ em
 • Lớp học cho người lớn
 • Lớp Tiếng không chữ
 • Lớp học Tiếng cơ bản
 • Lớp học chuyên sâu
 • Khóa học cho trẻ em
 • Khóa học cho người lớn
 • Khóa học cơ bản
 • Khóa học chuyên sâu
 
 
 

Các lớp học Văn hóa – Phong tục

 • Lớp học Dệt may
 • Lớp học thêu
 • Lớp học đan quẩy tấu
 • Lớp học đan tổng hợp
 • Lớp học làm Khèn
 • Dạy thổi khèn – sáo
 • Dạy các nghi lễ cưới hỏi
 • Dạy các nghi lễ tết – hội
 • Dạy các nghi lễ tang
 •  
https://youtu.be/PnKs3_nmz5U

Kỹ năng sống

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 

Kỹ năng làm giàu

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Nông Nghiệp

 • – Tổng hợp
 • – Cây ăn quả
 • – Trồng râu
 • – Chăm nuôi

Kinh doanh

 • Kinh doanh tổng hợp
 • Thời trang
 • Dệt may
 • Sản phẩm thổ cẩm
 • Hàng hóa
 • Buôn bán
 • Nhà hàng

 

Đầu tư tài chính

Tin tức

Sách bán

Giáo dục Phổ thông – Ngoại ngữ bằng phương pháp học hiện đại

Đăng ký học

 

Quảng cáo

Thư viện