Du lịchGiải tríGiáo dụcKinh tếNewsSự kiệnTrang Phục

Kim Yaj – Hmoob Nraug Zoo Zam Zuag (苗山好风光) MV

苗山好风光

https://youtu.be/pCYfWP-dGKg

作词:罗玉林

作曲:杨贵

Dangd nat a ndox a des njuat dangd nad ai

家乡啊 家乡

Duax zos beb Hmongb lob Ghob raol

来到美丽的苗乡

Daox drongb shab shab hangd dlex dob

山清水秀好地方

Khaod gux Khaod hangd huab ndangt laos

山川河流白云飘

Bangx hmangb bangx ndongt deus lab vaos

满山遍野鲜花开

Duax zos beb Hmongb lob ghob raol

来到美丽的苗乡

Mid dlex nchab nchab ndlul zhit dot

小溪潺潺在流淌

Drongb lax drongb deb rongt uat naox

满山遍野好开慌

Zid hmangb zid ndongt zhut ghangb laos

深山野果到处香

Ghob raol ax ghob raol

苗乡啊苗乡

Beb Hmongb lob ghob raol

美丽的苗乡

Ghob raol ax ghob raol ax

苗乡啊苗乡

Beb Hmongb nyaob nad rongt uat naox

美丽苗乡好风光

Ghob raol ax ghob raol

苗乡啊苗乡

Beb Hmongb nyaob nad daos nzhongd gaox

热情好客等你来

Ghob raol ax ghob raol

苗乡啊苗乡

Hmongb deb rongt shab daos nzhongd gaox

热情好客等你来

Daos nzhongd gaox

等你来

视频及图文经原作者授权发布,版权均归原作者所有。

#3Hmoob #Hmong #Hmoob

Chia sẻ ngay

About Author

Comment here