Du lịchGiáo dụcKinh tếLịch sử Dân tộcNewsNghiên Cứu Khoa HọcSự kiệnTrang PhụcVăn hóa - Phong tục

Chính phủ Trung Quốc ban hành một văn bản nhằm thúc đẩy sự kế thừa và phát triển chất lượng cao của nghề thủ công dân tộc H’Mông

Chính phủ Trung Quốc (10 Bộ) ban hành một văn bản nhằm thúc đẩy sự kế thừa và phát triển chất lượng cao của nghề thủ công dân tộc H’Mông.

Mới đây, 10 Bộ gồm Bộ Văn hóa và Du lịch, Bộ Giáo dục, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành “Thông báo về việc phát huy chất lượng cao kế thừa và phát triển nghề truyền thống”, nỗ lực thúc đẩy sự chuyển đổi sáng tạo và đổi mới. Phát triển các nghề thủ công truyền thống, để phục vụ tốt hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Thông báo đề xuất các nguyên tắc chính để thúc đẩy sự kế thừa và phát triển chất lượng cao của các nghề thủ công truyền thống:

Lấy người dân làm trung tâm, tiếp tục phát huy chia sẻ kết quả phát triển của nghề thủ công truyền thống với người dân, không ngừng nâng cao ý thức tham gia, tiếp thu và bản sắc của người dân.

Tuân thủ hướng dẫn của các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa, nâng cao tính chung, tôn trọng và khoan dung sự khác biệt, rèn luyện ý thức cộng đồng của dân tộc.

Tuân thủ bảo vệ có hệ thống, dẫn dắt toàn bộ quá trình phục hồi các nghề thủ công truyền thống bằng các quan niệm phát triển mới, thực hiện các chính sách phân loại và quản lý khoa học, thúc đẩy kế thừa và phát triển chất lượng cao của các nghề thủ công truyền thống của dân H’Mông.

Tuân thủ liêm chính và đổi mới, nắm bắt đúng mối quan hệ giữa bảo vệ và sử dụng, truyền thống và đổi mới, khơi dậy sự đổi mới và sáng tạo của người thợ thủ công, tìm ra điểm kết nối giữa văn hóa truyền thống và cuộc sống hiện đại, phát huy tính kế thừa và phát triển, bảo vệ lâu dài và sử dụng bền vững các nghề thủ công truyền thống.

Thông báo yêu cầu đến năm 2025 tiếp tục hoàn thiện cơ chế làm việc để kế thừa và phát triển nghề thủ công truyền thống có chất lượng cao, tiếp tục hoàn thiện hệ thống bảo vệ và kế thừa, các nghề thủ công truyền thống đặc sắc của các dân tộc được bảo vệ có hiệu quả. Mô hình kế thừa và phát triển sẽ được thiết lập bước đầu, sức sống của phát triển công nghiệp sẽ được nâng cao đáng kể, các nghề thủ công truyền thống sẽ nuôi dưỡng nghề thủ công truyền thống. Văn hóa truyền thống và thúc đẩy đoàn kết dân tộc sẽ được phát huy hơn nữa.

Thông báo triển khai bốn nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm tăng cường bảo vệ các dự án nghề truyền thống, xây dựng đội ngũ nhân tài kế thừa chất lượng cao, thúc đẩy sự phát triển và hồi sinh các nghề thủ công truyền thống, đồng thời tăng cường quảng bá và phát huy các nghề thủ công truyền thống.

Về bảo vệ dự án, dự án thực hiện các chính sách phân loại, thiết lập danh sách các dự án cần bảo vệ khẩn cấp và danh sách các dự án nghề thủ công truyền thống nổi bật tùy theo các điều kiện kế thừa và phát triển khác nhau, đồng thời áp dụng các biện pháp bảo vệ khác nhau.

Căn cứ vào đề án ghi chép di sản văn hóa phi vật thể, tiến hành ghi chép toàn diện và có hệ thống về các đề án tiêu biểu và những người kế thừa tiêu biểu của các nghề thủ công truyền thống dân tộc. Đã xác định được một số cơ sở nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với các nghề thủ công truyền thống.

Về đào tạo nhân tài, hoàn thiện hệ thống kế thừa, thiết lập mối quan hệ thầy – trò rõ ràng thông qua việc lựa chọn hai chiều giữa người thừa kế đại diện với học trò, người hành nghề, không ngừng bồi dưỡng đội ngũ kế thừa đại diện các cấp.

Thiết lập cơ chế đánh giá chức danh nghề nghiệp theo hướng nghiêng về những nghệ nhân truyền thống xuất sắc và những người kế thừa đại diện có đóng góp đáng kể trong việc thúc đẩy kế thừa, bảo vệ và phát triển sáng tạo nghề thủ công truyền thống xuất sắc và bảo vệ, kế thừa nghề thủ công truyền thống xuất sắc của các dân tộc nói chung. Loạt chức danh nghề nghiệp quy định chức danh nghề nghiệp cấp trưởng, cấp phó được trực tiếp xét duyệt.

Về phát triển và phục hồi, hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp có lợi thế về nghề truyền thống, có năng lực cạnh tranh cốt lõi, phát triển và hình thành các vành đai công nghiệp hoặc các cụm công nghiệp có lợi thế và đặc trưng của nghề truyền thống. Thực hiện kế hoạch hỗ trợ thương hiệu làng nghề truyền thống, hỗ trợ các doanh nghiệp liên quan xây dựng thương hiệu riêng mang tính vùng miền và quốc gia, đồng thời thường xuyên phát hành các thương hiệu có lợi ích xã hội nổi bật, lợi ích kinh tế và ảnh hưởng xã hội thông qua các hoạt động như hội thảo thương hiệu di sản văn hóa phi vật thể.

Khuyến khích lồng ghép tài nguyên nghề truyền thống vào sản phẩm du lịch, tuyến du lịch trong việc xây dựng cơ sở trải nghiệm du lịch di sản văn hóa phi vật thể, các làng, thị trấn, khối phố, làng dân tộc đặc trưng, ​​đẩy mạnh lồng ghép bảo vệ nghề truyền thống và phát triển du lịch.

Về mặt quảng bá, quảng bá, việc bình chọn những trường hợp làm nghề thủ công truyền thống xuất sắc được thực hiện, đồng thời tổng kết và sắp xếp một nhóm các trường hợp, kinh nghiệm điển hình để tham khảo, nhân rộng và phát huy, nhằm định hướng tổng thể. Cải tiến các nghề thủ công truyền thống đặc sắc của dân tộc.

Tăng cường quảng bá và phổ biến các điển hình trong việc bảo vệ và kế thừa các nghề thủ công truyền thống, giới thiệu với cộng đồng quốc tế các nghề thủ công truyền thống của người H’Mông trong việc bảo vệ văn hóa dân tộc, xóa đói giảm nghèo của con người và các khía cạnh khác, chia sẻ cách làm và kinh nghiệm của Trung Quốc, thể hiện tinh thần Trung Quốc, Giá trị của Trung Quốc và sức mạnh của Trung Quốc.

Nguồn: Bài viết gốc Sanmiao

#3Hmoob #Hmong #Hmoob

Chia sẻ ngay

About Author

I love

Comment here