Giáo dụcHmong_MediaLịch sử Dân tộcNewsSự kiệnTrang PhụcVăn hóa - Phong tục

Định nghĩa về Văn hóa H’mông

Định nghĩa về Văn hóa H’mông. Văn hóa bao gồm suy nghĩ, ngôn ngữ, giao tiếp, hành động, phong tục và truyền thống, niềm tin và giá trị, lịch sử và các thể chế xã hội của một nhóm chủng tộc, dân tộc, tôn giáo hoặc xã hội. Đó là tổng thể những cách làm được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

Trong quá trình truyền lại và thực hành hàng ngày này, một số tính năng sẽ bị mất do sử dụng có chọn lọc và các tính năng mới sẽ thay thế chúng. Vì vậy, văn hóa không bao giờ là tĩnh, mà là một bộ phận năng động của xã hội.

Đối với người H’mông, Văn hóa có thể được thể hiện qua những điều sau đây:

Các thành phần hữu hình: nhạc cụ dân tộc (Khèn hay còn gọi là “qeej”, sáo và đàn môi của người H’mông), trang phục và đồ trang trí truyền thống, công cụ (Quẩy tấu “kawm”, rìu và dao của người H’mông), thiết kế nhà ở, môi trường vật chất ưa thích, nghệ thuật, nghi lễ (đám cưới, đám tang) và văn học viết.

Các thành phần phi vật thể: ngôn ngữ, tôn giáo, phong tục, âm nhạc và ca hát truyền thống, các giá trị xã hội, chuẩn mực, lịch sử, thần thoại, truyện dân gian, văn bản truyền khẩu và các bài hát nghi lễ như bài hát đám tang “Hiển thị đường đi” và “txiv xaiv” và zaj bài hát đám cưới – tshoob.

Những yếu tố hữu hình và vô hình này có thể được coi là hình thành nên văn hóa H’mông truyền thống được tìm thấy trong những người dân làng sống ở vùng cao nguyên Trung Quốc và Đông Nam Á. Phần lớn Văn hóa này đã thay đổi đối với những người H’mông định cư ở phương Tây do kết quả của nền giáo dục hiện đại, tiếp xúc với các nền văn hóa khác và sự đồng hóa với họ, hoặc tiếp thu các nét văn hóa từ những người khác.

Garyyialee – Ảnh: Internet

Chia sẻ ngay

About Author

I love

Comment here