Du lịchGiải tríGiáo dụcHmong_MediaKinh tếLịch sử Dân tộcNewsNghiên Cứu Khoa HọcSự kiệnSức khỏeTrang PhụcVăn hóa - Phong tục

Dù bạn ở đâu, xin hãy nhớ rằng tên của chúng tôi là Hmong!

Giới thiệu tóm tắt về người Hmong (Miao) [H’mông] ở thành phố Châu Văn Sơn – Hmongb Bangx Deus Nghait lol Ndeud

Dân tộc H’mông là một nhóm dân tộc cổ ở Trung Quốc, sống ở vùng đồng bằng Trung tâm vào thời cổ đại. 

Beb Hmongb, yaos ib zhangd nens jangx jex lol dout lex nded, touk ndex touk nzod, yaos haid nens gus nyaob drout中国 Ndol Dlex Dlangs。

Theo ghi chép lịch sử, kể từ năm Hồng Vũ thứ sáu của triều đại nhà Minh (1373), người H’mông đã di chuyển đến vùng đất của tỉnh Vân Nam

Thành phố Văn Sơn có dân số hơn 66.000 người H’mông, gấp hơn ba lần so với 19.000 người cách đây 70 năm, chiếm 11% tổng dân số của thành phố, phân bố ở 387 làng thuộc 17 thị trấn (văn phòng tiểu khu tự trị) trong thành phố.

Muax ndeud tlout njot keuk zhes, zix Minx Chaox Hongx Vuk drout xongt(xongt 1373), muax jes Hmongb jeuf lol zos Bangx Deus Deb. Nil nat, Bangx Deus Langs muax Hmongb 66000 ndout lenx, yaos 70 xongt daof ndex 19000 lenx let 3 nbous hax yuad ndout, zhangf Bangx Deus Langs ib huaf nens let 11 fenf buat, nyaob drout Bangx Deus Langs 17 lob xangb zhenf deb qeut, hod 387 lob rex raol。

Đã qua cái thời người Hong lưu vong, giờ đây người Hmong ở Vân Nam đang theo nhịp sống của các dân tộc trong cả nước và về cơ bản đã có cuộc sống khá giả.

Nil nat, Hmongb Bangx Deus Langs zox ged zangd deb hlod qeut dot ntreud, uat lob nenx dax dol. Beb tab cuat haid nens del duad del, shab nbuak shab, sheud dleul uat lob nenx chab gongf lob jaix nyongs rongt。

Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người hàng năm của người H’mông ở thành phố Văn Sơn đạt 12.504 nhân dân tệ và sản lượng ngũ cốc bình quân đầu người hàng năm là 800 kg, đã đạt được mục tiêu xóa đói giảm nghèo toàn diện.

Zos xongt 2020(aob cab linx nenl ngouf), Hmongb Bangx Deus Langs yaos dak pinx faib mak, ib lenx ib xongt let nyax zas zos del teux ib wangf nyaod, ghongb longt teux 800 gid, dub muax naox muax hnangd leuf。

Cơ bản hộ nào cũng có nhà xây (gạch), nhà kiểu phương Tây, thôn xóm nào cũng có đường giao thông bê tông, tỷ lệ cứng hóa đạt trên 80%; nước máy và hầm chứa nước đã được đậy kín, đảm bảo an toàn nước sinh hoạt.

Yif yif dus dub nbos dout zhed zhuangb, zhed vual, zhed zox zhed vual uat jit nblongf. Lob lob raol dus dob tongb ged cheb, uat ged zhued nix zos yif jouf fenf buat(80%), dex ged dlot dlad ndof ndit zos daof daos zhed;Raol raol dlex houk jangb nghol zos zhed, khaod dlex njeuk dout hod yaik, uat let muax dex dlex hod dlex nchab dout houk。

Thông tin liên lạc đã đạt được một điện thoại (di động) trên mỗi một người và tỷ lệ thâm nhập của tín hiệu điện thoại (di động), Internet và điện thoại thông minh cao tới 95%.

Dex Hmongb loul loul hluak hluak lenx lenx muax Sod Dongx Juat, sod dongx xenf haof, zhaox huf linx tab buab sod dongx nbangx dout cuat zhangd cuat khaod dub muax, nyaob dout juax jous zhib fenf buat(95%).。Njot nenx njot zhangd nyaob hod Sod Dongx hot dout bof dout, zhit nchait nyaob ghuak leuf juax lob drongb yif lob hangd。

Với sự tiến bộ của thời đại, đời sống vật chất của đồng bào H’mông ở thành phố Văn Sơn không những được đảm bảo, mà còn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nenx nyongs rongt duax, Hmongb Bangx Deus Langs zhit dangb muax naox muax houk, lob nenx hax nbluat nox duax。

Về tri thức và văn hóa, chất lượng khoa học và văn hóa của đồng bào H’mông cũng được nâng cao một cách toàn diện. Người H’mông đã xóa bỏ hoàn toàn nạn mù chữ từ 20 năm trước và bây giờ học sinh H’mông có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi cả trong và ngoài nước trong các Cơ quan Tổ chức nhà nước, điều này không phải là hiếm.

Nyaob ndeuf zox ged geuf ndoub geuf ndeud tab zox ged zeux ged nzhet, cuat zhangd cuat yangf njex said bloub ndos gud dix Hmongb   dub boub rox rol duax, nyaob 20 xongt daof ndex, dex Hmongb zeuf mangd mangd suak juas zox ged geuf ndeud, boub zos cuat lob muas ndeud. Nil nat, jaod hluak geuf ndeud gheb shab uat nbaox ndul jongb duax。

Kể từ năm 2010, người Hmong ở thành phố Văn Sơn cũng đã có nghiên cứu sinh thạc sĩ và tiến sĩ.

Xongt 2010 duax, Hmongb Bangx Deus Langs hax muax yol jaod hluak gus mol geuf gheb dous ntrad 硕士,tab gheb shab shab 博士 ot. Ged geuf ndeud zeux nzhet, ged boub ndox deb cuat yangf uat dlangd faot duax。

Người H’mông khi nhìn lại quá khứ đã trải qua gian khổ, đổi dời, giờ đây họ đang từng bước hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Shaib daof ndex, Hmongb Bangx Deus Langs dot ndreud zox ged lux shab gus zangd deb hlod qeut,Nil nat, Beb duad del yox yenl laif pluad zox ged ab ged dleut, dous dout zox ged changd ndox。

Nhìn về phía sau, chúng tôi sẽ tự tin hơn và sẽ tạo ra một cuộc sống tốt đẹp thịnh vượng hơn với niềm tự hào.

Ntuad shaib daof ghangb lob nenx, beb yif huab duax shab, uat lox shab druax ndrenl, loux del lal nbangx lob nenx chab gus yif huab rongt.

Theo Sanmiao và có bản chữ Hmong (Hmongb) tại Trung Quốc.

Chia sẻ ngay

About Author

I love

Comment here